Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „laumzirgio.lt” taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su „laumzirgio.lt” taisyklėmis ir su jomis sutinku”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „laumzirgio.lt” internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
  1.2. Internetinės parduotuvės „laumzirgio.lt” prekyba vykdoma Europos sąjungos teritorijoje.
  1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
  1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  1.3.3. juridiniai asmenys;
  1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  1.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, sutinka su Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis bei turi teisę pirkti prekes „graviruoti.lt” internetinėje parduotuvėje.
 1. Asmens duomenų apsauga ir slapukai (angl. cookies)
  2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje „laumzirgio.lt” Pirkėjas gali dviem būdais:
  2.1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;
  2.1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.
  2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
  2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje „laumzirgiolt” tikslais.
  2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  2.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje „laumzirgio.lt”, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas atsisako, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
  2.6. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių paslaugas, gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad aiškiai nurodyti jo asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam partneriui užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.
  2.7. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką laumzirgionamai@gmail.com. Pirkėjo prašymą pardavėjas turi įgyvendinti  (per 1-3 dienas).
  2.8. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu laumzirgionamai@gmail.com.
  2.9. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.laumzirgio.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.
  2.10. Slapukų naudojimo tikslai:
  2.10.1. Parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti). Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti prekes. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o Ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).
  Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas.
  2.10.2. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.
  2.10.3. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.
  2.10.4. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.
 2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
  3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti”, o Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu, arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.
  3.2. Tais atvejais, kai Pirkėjas užsako prekes, kurios turi būti gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikomos, Pardavėjas patvirtina tokių prekių gamybos užsakymą tik po to, kai Pirkėjas raštu (el. paštu laumzirgionamai@gmail.com) privalo patvirtinti, jog Pardavėjo Pirkėjui el. paštu atsiųstas pagal individualų užsakymą numatomos gaminti prekės pavyzdys (individualios prekės maketas), yra tinkamas Pirkėjui.
  3.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti pateiktus užsakymus, jei Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 24 val. nuo Pardavėjo patvirtinimo dėl pateikto užsakymo gavimo. Apmokėjimo už prekes tvarka ir terminai nustatyti šių Taisyklių 8 skyriuje.
 3. Pirkėjo teisės
  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „laumzirgio.lt“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  4.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, pateikdamas tokį prašymą Pardavėjui el. paštu (laumzirgionamai@gmail.com) arba susisiekęs su Pardavėju telefonu (Mob.tel. 8 615 555 16). Pirkėjo nurodytus duomenis Pardavėjas ištaiso/patikslina ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
  4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su “laumzirgio.lt „ internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (el. laumzirgionamai@gmail.com, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
  4.4. Taisyklių 4.3 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR vartotojų teisių apsaugos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488) nuostatas laikomas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.
  4.5. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 4.3 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis yra sudaryta dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, kaip numatyta Taisyklių 3.2 punkte.
  4.6. Sutarties atsisakymo pagal Taisyklių 4.3 punktą taisykles nustato LR civilinis kodeksas.
  4.7. Pirkėjas (vartotojas) teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norit apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.
 4. Pirkėjo įsipareigojimai
  5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka (Taisyklių 8 ir 9 skyriai).
  5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  5.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  5.4. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas (vartotojas) privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta Pirkėjui) į šių Taisyklių 9.3.1 punkte nurodytą Pardavėjo prekių atsiėmimo punktą.
  5.5. Pirkėjas, naudodamasis „laumzirgio.lt” internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 5. Pardavėjo teisės
  6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.
  6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją ar blokuoti prieigą prie internetinės parduotuvės iš tam tikrų IP adresų.
  6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 24 val. nuo Pardavėjo patvirtinimo dėl užsakymo gavimo, kaip numatyta Taisyklių 8 skyriuje.
 6. Pardavėjo įsipareigojimai
  7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės „laumzirgio.lt” teikiamomis paslaugomis.
  7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
  7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.
  7.5. Pirkėjui (vartotojui) pasinaudojus Taisyklių 4.3. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.7. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
 7. Apmokėjimo tvarka ir terminai
  8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
  8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu, pervesdamas į internetinės parduotuvės „laumzirgio.lt“ banko sąskaitą visą Pardavėjo patvirtinime dėl pateikto užsakymo nurodytą pinigų sumą (100 proc. užsakymo vertės). Pirkėjas apmokėjimą už užsakytas prekes turi atlikti ne vėliau kaip per 24 val. nuo Pardavėjo patvirtinimo dėl pateikto užsakymo gavimo.
  8.3. Jei per Taisyklių 8.2 punkte nurodytą terminą apmokėjimas už užsakytas prekes negaunamas, Pardavėjas, nepranešęs Pirkėjui, turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą.
 8. Prekių pristatymas
  9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte.
  9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:
  9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
  9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  9.2.4. Prekių pristatymas (transportavimas) yra mokamas.
  9.3. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:
  9.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punkto, esančio adresu Dariaus ir Girėno g. 2, Viekšniai, Mažeikių raj..
  9.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.
  9.3.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
  9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimų/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
 9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
  10.1. Kiekvienos „laumzirgio.lt” parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  10.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
  10.4. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo.
 10. Prekių grąžinimas ir keitimas
  11.1. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  11.2. Pagal šias Taisykles parduodamos prekės yra įtrauktos į Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 17 punkte pateiktą sąrašą (kategorija: spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą–4901-4911), todėl kokybiškos prekės, Pirkėjo reikalavimu, pakeičiamos ar grąžinami už prekes sumokėti pinigai, tik Pardavėjui sutikus bei laikantis šių sąlygų:
  11.2.1. Pardavėjas pakeičia prekes analogiškomis prekėmis arba grąžina visą už prekes sumokėtą pinigų sumą tuo atveju, jei norimos pakeisti ar grąžinti prekės nėra pagamintos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba nėra akivaizdžiai jam pritaikytos;
  11.2.2. jei prekės, pagamintos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, jos nekeičiamos ir negali būti grąžinamos (Pirkėjui negrąžinami už tokias prekes sumokėti pinigai).
  11.3. Tais atvejais, kai Pirkėjas (vartotojas) atsisako sutarties, sudarytos dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, 50 proc. už tokias prekes sumokėtos pinigų sumos lieka Pardavėjui kaip Pardavėjo nuostolių, patirtų gaminant (maketuojant) pagal individualų užsakymą numatomos gaminti prekės pavyzdį, kompensacija.
  11.4. Norėdamas grąžinti prekę (es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu laumzirgionamai@gmail.com.
  11.5. Norėdamas grąžinti ar pakeisti prekes, Pirkėjas taip pat privalo laikytis šių sąlygų:
  11.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  11.5.2. kokybiška prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepakeista prekės pakuotės išvaizda (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);
  11.5.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  11.5.4. kokybiška prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  11.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
  11.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių ir (arba) negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų, jei Pirkėjas nesilaikė Taisyklių 11.4 ir 11.5 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  11.7. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, esančiame adresu Dariaus ir Girėno g. 2,Viekšniai, Mažeikių raj., darbo dienomis nuo 08.00 iki 17.00 valandos. Pareiga pristatyti grąžinamą ar keičiamą prekę į šiame Taisyklių punkte nurodytą vietą, o taip pat visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pirkėjui, išskyrus, kai grąžinamos ar keičiamos netinkamos kokybės prekės.
  11.8. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.
  11.9. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, prekių pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas ir nekompensuojamas.
 11. Atsakomybė
  12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
  12.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „laumzirgio.lt” teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
  12.7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
 12. Apsikeitimas informacija
  13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
  13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 13. Prekių pristatymas
  14.1. Pardavėjas išsiunčia prekes tik gavęs apmokėjimą už užsakytas prekes ir už pristatymo išlaidas.
  14.2. www.laumzirgio.ltsiūlo kelis pristatymo būdus:
  14.2.1.  Prekės pristatomos per kurjerį per 1-2 d.d., omniva arba lpexpress siuntų terminalus.
  14.2.2.  Prekės pristatomos per Lietuvos paštą per 3-5 d.d., neįskaitant užsakymo dienos.
  14.3. Jeigu Pirkėjui pristatoma prekė pažeistoje pakuotėje, Pirkėjas turite teisę nepriimti jos iš kurjerio. Tokiu atveju prekė bus grąžinta į elektroninę parduotuvę, o Pirkėjui pristatyta nauja prekė be papildomų išlaidų. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekių pristatymo dokumente.
  14.4. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta.  Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu ar kita pristatymą teikiančia tarnyba, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai. (Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui, arba  išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos.
 14. Baigiamosios nuostatos
  15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  15.3. Laikoma, kad šios sutarties sudarymo vieta – Viekšniai, Mažeikių r. Visi ginčai, kylantys iš šio susitarimo, sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis gera valia. Nepavykus per 15 kalendorinių dienų pasiekti raštiško susitarimo, ginčai sprendžiami teisme pagal paslaugų teikėjo buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre. Sprendžiant ginčus dėl susitarimo sudarymo ir (arba) vykdymo, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos įstatymais. Jei teismas pripažįsta kurią nors susitarimo nuostatą negaliojančia ar neįgyvendinama, kitos šio susitarimo nuostatos lieka visiškai galiojančios.